Lắp đặt hệ thống quản lý xe cho khu công nghiệp

Khu công nghiệp là nơi có lượng xe vào ra khá lớn. Do đó bài toán quản lý phương tiện của khu công nghiệp đã đặt ra cho Techcom là quản lý được thông tin xe vào ra, đơn vị nào, chở hàng hóa gì…Hình thức giao hành hay nhận hàng, thông tin CMND hoặc giấy phép lái xe. Các thông tin này phải được đăng ký

Khách hàng thuê kho, nhà xưởng có thể đăng ký trước thông tin xe vào ra qua giao diện web và có thể tạo 1 cổng web cấp cho các đơn vị tài khoản để đăng ký thông tin xe vào làm việc. Mỗi lượt đăng ký sẽ có giá trị 1 lần.

Là đơn vị sáng tạo và có chuyên môn cao trong việc cung cấp triển khai hệ thống kiểm soát xe vào ra. Kỹ sư tại Techcom đã và đang thực hiện dự án lắp đặt hệ thống quản lý xe cho khu công nghiệp, nhà máy diễn ra hiệu quả.

Tùy theo nhu cầu và quy mô của hệ thống, Techcom sẽ thực hiện khảo sát, thiết kế và tư vấn cho khách hàng sự lựa chọn phù hợp nhất.